Dansen

MuzeRijk Danst!

Beste MuzeRijk dansers, In navolging van het advies van overheidswege, om in onze provincie sociale contacten zoveel mogelijk te vermijden, hebben wij besloten om de danslessen voorlopig te stoppen. Uiteraard betreuren wij dit besluit maar om verspreiding van het corona-virus zoveel mogelijk te beperken is dit een noodzakelijke beslissing.

De lessen zullen op een nader te bepalen tijdstip worden ingehaald.

Het nieuwe seizoen voor de danscursussen (oktober 2019-mei 2020) is reeds op zondag 22 september 2019 tussen 14.00-17.00 uur aangevangen.
 Lessen voor beginners (aanvang 20.45 uur) en gevorderden (aanvang 19.15 uur) om de week op de woensdagavond.
 Sinds ruim twee jaar worden er met veel succes in de wintermaanden in Muzerijk danslessen gegeven. De aandacht gaat uit naar ballroomdansen als Foxtrot, Engelse Wals, Tango en Quickstep. Een cursus bestaat uit 15 lessen, die om de week op de woensdagavond plaatsvinden.
 

Het lesgeld bedraagt € 30,00 voor de gehele cursus, waarbij een pauzedrankje (koffie, thee of glaasje fris) is inbegrepen.

Tussen begin oktober en medio mei worden er lessen in drie verschillende groepen gegeven, zowel  voor beginners als gevorderden. Om de week is er op de woensdagavond gelegenheid om onder begeleiding te oefenen. In december vindt er een kerstbal plaats en als afsluiting van de cursus is er in mei een zomerbal.

Tijdens het dansseizoen kan men iedere eerste zondag van de maand vrij komen dansen tussen 14.30 en 17.00 uur. Deze dansmiddagen zijn voor alle dansliefhebbers. Voor deze dansmiddag wordt een bijdrage in de zaalhuur gevraagd van € 1,– per persoon.

Belangstellenden kunnen vrijblijvend eens op een woensdagavond een kijkje komen nemen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: muzerijkdanst@gmail.com

De danslessen worden verzorgd door:
Frans Geenevasen           –             tel. 06-53813358
Wil Geenevasen               –             tel. 06-15598464