Dansen

MuzeRijk Danst!

Het zondagmiddag dansen vinden plaats van 14.30 tot 16.30 uur.

Deelname bedraagt € 1,00 per persoon.

Meer informatie: 

Wil Geenevasen     0615 598464 of Frans Geenevasen  0653-813358                                   

e-mailadres: muzerijkdanst@gmail.com

Dit najaar beginnen er, alweer voor het zesde jaar op rij, nieuwe danscursussen in MuzeRijk Uden. Gedurende die vijf jaar hebben er al veel dansliefhebbers kennis kunnen maken met ballroomdansen als Engelse wals, tango en foxtrot en de chachacha. Deze dansen worden aangeleerd en beoefend op de traditionele manier, zoals velen nog kennen van vroeger. Er wordt op verschillende niveaus les gegeven.  

De komende najaarscursus bestaat uit 15 lessen. Deze worden vanaf 5 oktober gegeven op de woensdagavond. Om het dansen voor iedereen toegankelijk te maken is het lesgeld laag gehouden; slechts één euro per les.
MuzeRijk Danst!
Dansen is praten met je lichaam..
Wil Geenevasen     0615 598464
Frans Geenevasen  0653-813358      

Voor meer informatie mail naar: muzerijkdanst@gmail.com                            

Sinds ruim twee jaar worden er met veel succes in de wintermaanden in Muzerijk danslessen gegeven. De aandacht gaat uit naar ballroomdansen als Foxtrot, Engelse Wals, Tango en Quickstep. Een cursus bestaat uit 15 lessen, die om de week op de woensdagavond plaatsvinden. Er wordt in twee groepen les gegeven, de A-groep en de B-groep. Vanaf nu kunnen jullie je aanmelden voor de nieuwe cursus, bij voorkeur per mail.

Een cursus bestaat uit 15 wekelijkse lessen op de woensdagavond. Het cursusgeld bedraagt € 15,– voor de gehele cursus, contant te voldoen bij aanvang van de cursus. Het reeds betaalde lesgeld van de vorige cursus, die helaas niet kon worden afgemaakt, zal worden verrekend.  

Zolang we nog rekening moeten houden met coronamaatregelen kan er uitsluitend worden gedanst met je vaste danspartner en kunnen er ca. 5 dansparen tegelijk op de dansvloer.

De lessen vinden plaats op de volgende data voor zowel de A- als de B-groep:

Oktober:             woensdagen 6 – 13 – 20 – 27

November:         woensdagen 3 – 10 – 17 – 24

December:          woensdagen 1 – 8 – 15 (laatste les).

Lestijden A-groep van 20.45 tot 22.00 uur

Lestijden B-groep van 19.15 tot 20.30 uur

Nieuwe cursisten stromen in in de A-groep, verder blijft iedereen in hun eigen groep dansen.

Vrij dansen op de zondag

Tot eind van dit jaar kan er op de volgende zondagmiddagen vrij worden gedanst, namelijk op:

Zondag 12 september, zondag 24 oktober, zondag 14 november en zondag 19 december.  

Kerstbal

Een datum voor het kerstbal hebben we ook alvast gepland, namelijk woensdag 22 december. Meer informatie  hierover volgt te zijner tijd.

Uiteraard zijn alle genoemde data voorbehouden aan de dan geldende coronamaatregelen.

Graag zien wij jullie in september weer in de danszaal van MuzeRijk.

Met vriendelijke groet,

Wil en Frans.

De danslessen worden verzorgd door:
Frans Geenevasen           –             tel. 06-53813358
Wil Geenevasen               –             tel. 06-15598464

Voor meer informatie mail naar: muzerijkdanst@gmail.com