Dansen

MuzeRijk Danst!

Sinds ruim twee jaar worden er met veel succes in de wintermaanden in Muzerijk danslessen gegeven. De aandacht gaat uit naar ballroomdansen als Foxtrot, Engelse Wals, Tango en Quickstep. Een cursus bestaat uit 15 lessen, die om de week op de woensdagavond plaatsvinden. Er wordt in twee groepen les gegeven, de A-groep en de B-groep. Vanaf nu kunnen jullie je aanmelden voor de nieuwe cursus, bij voorkeur per mail.

Een cursus bestaat uit 15 wekelijkse lessen op de woensdagavond. Het cursusgeld bedraagt € 15,– voor de gehele cursus, contant te voldoen bij aanvang van de cursus. Het reeds betaalde lesgeld van de vorige cursus, die helaas niet kon worden afgemaakt, zal worden verrekend.  

Zolang we nog rekening moeten houden met coronamaatregelen kan er uitsluitend worden gedanst met je vaste danspartner en kunnen er ca. 5 dansparen tegelijk op de dansvloer.

De lessen vinden plaats op de volgende data voor zowel de A- als de B-groep:

Oktober:             woensdagen 6 – 13 – 20 – 27

November:         woensdagen 3 – 10 – 17 – 24

December:          woensdagen 1 – 8 – 15 (laatste les).

Lestijden A-groep van 20.45 tot 22.00 uur

Lestijden B-groep van 19.15 tot 20.30 uur

Nieuwe cursisten stromen in in de A-groep, verder blijft iedereen in hun eigen groep dansen.

Vrij dansen op de zondag

Tot eind van dit jaar kan er op de volgende zondagmiddagen vrij worden gedanst, namelijk op:

Zondag 12 september, zondag 24 oktober, zondag 14 november en zondag 19 december.  

Kerstbal

Een datum voor het kerstbal hebben we ook alvast gepland, namelijk woensdag 22 december. Meer informatie  hierover volgt te zijner tijd.

Uiteraard zijn alle genoemde data voorbehouden aan de dan geldende coronamaatregelen.

Graag zien wij jullie in september weer in de danszaal van MuzeRijk.

Met vriendelijke groet,

Wil en Frans.

De danslessen worden verzorgd door:
Frans Geenevasen           –             tel. 06-53813358
Wil Geenevasen               –             tel. 06-15598464

Voor meer informatie mail naar: muzerijkdanst@gmail.com