MuzeMobiel

DE MUZEMOBIEL MAAKT 10.000e RIT!

MuzeRijk vierde afgelopen woensdag 1 februari dat de MuzeMobiel haar 10.000e rit gereden had! Een van onze meest ervaren MuzeMobiel chauffeurs Herman Paalman en bestuurslid Hans van Zon verrasten de 10.000e passagier; vaste MuzeRijk gast Bertus Karssens met een bloemetje en een presentje. Tijdens de daarop volgende gezellige en zeer drukbezochte nieuwjaarsreceptie ’s middags werd samen met onze vrijwilligers hierop het champagneglas geheven en werden er diverse andere hoogtepunten van het afgelopen jaar én nieuw op te zetten projecten toegelicht.

MuzeMobiel in zwaar weer!

Drie jaar geleden is MuzeMobiel in de Bitswijk van start gegaan. Een kleinschalige vervoersoplossing voor mensen, die anders de deur niet uit kunnen. Een perfecte oplossing om te voorkomen dat, met name ouderen, in een isolement terecht komen.
Uit een enquête onder gebruikers scoort MuzeMobiel een rapportcijfer van een 8,9. Maar liefst 92% van de passagiers geeft aan door het gebruik van MuzeMobiel minder eenzaam te zijn.

Voor de gemeente Maashorst zijn de ervaringen met MuzeMobiel zelfs aanleiding om het concept in de hele gemeente te gaan invoeren. Dit staat in het coalitieakkoord van het huidige College.


Om de MuzeMobiel op weg te houden, is de prijs van een strip verhoogd naar € 1,25.

Inmiddels worden er nogal wat ritten gereden voor bewoners buiten de Bitswijk, die ook een bestemming hebben buiten de Bitswijk. Deze klanten gaan vanaf 1 januari 2023 twee strippen voor zo’n rit betalen. €2.50 dus.

MuzeMobiel vervoert ook een groot aantal passagiers met een WMO indicatie. Deze mensen betalen zelf de ritprijs. Dit levert voor de gemeente Maashorst een besparing op, die eigenlijk ten goede moet komen van MuzeMobiel. De gemeente Maashorst wordt hiervoor binnenkort benaderd.

Voor meer informatie over MuzeMobiel kan men contact opnemen met MuzeRijk : 0413 268548

DE MUZEMOBIEL RIJDT VOOR JOU!

De MuzeMobiel is bestemd voor mensen die wat minder mobiel zijn en mensen die soms wat extra hulp nodig hebben. Het is bedoeld voor met name kwetsbare en oudere mensen uit de Bitswijk. Zij kunnen hierdoor bijvoorbeeld naar een activiteit in MuzeRijk of naar een winkel, tandarts, huisarts, fysiotherapeut of ziekenhuis.

De MuzeMobiel rijdt van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. Een enkele reis kost €1,25 via een 10 strippenkaart die bij de receptie van MuzeRijk .aangeschaft kan worden.

Bestellen van een rit kan via receptie@muzerijk.nl of 0413-268548.

Wees aardig voor de chauffeur; hij doet dit namelijk helemaal vrijwillig en voor jouw plezier!

Het rijden met onze comfortabele MuzeMobielen wordt mede mogelijk gemaakt door onderstaande sponsoren.